Month: September 2015

Rolul mamei în dezvoltarea emoțională a copiilor

  (Fragment din cartea ”Homo aggressivus”) Genele nu sunt singurele care ne modelează caracterul. Impactul lor este puternic, aproape atotcuprinzător, dar nu decisiv. Un rol important îi revine mediului de viață, precum și educației; acești factori influențează asupra expresiei genelor și, în mod firesc, contribuie la procesul de formare a emoţiilor şi a deprinderilor comportamentale. […]

Lacunele în educația timpurie a copiilor și modelele de violență

  (Fragment din cartea ”Homo aggressivus”) Psihologii sociali au fost printre primii care au insistat asupra faptului că educaţia are un impact important, iar în unele privinţe definitoriu asupra comportamentului indivizilor, inclusiv asupra manifestării agresiunii. Astfel, în opinia unuia dintre cei mai notorii teoreticieni ai influenţei sociale, psihologul american Albert Bandura, comportamentele agresive nu sunt […]