Discriminarea străinilor şi infracţionalitatea imigranţilor în Rusia

 

Potrivit datelor poliţiei moscovite, în Rusia activează circa 400 de „hoţi în lege” (capi ai lumii interlope), dintre care numai 10% sunt etnici ruşi. Majoritatea liderilor interlopi provin din regiunea Caucazului [1]. Acest fapt îi face pe ruşi să afirme că se produce o criminalizare etnică a Rusiei.

Situaţia este agravată şi de faptul că numeroşi migranţii sunt implicaţi în acţiuni cu caracter infracţional. Potrivit datelor oferite de înalţii oficiali ai organelor de forţă moscovite, în 2005 în Moscova şi suburbii acţionau circa 60 de grupări criminale organizate pe criterii etnice, cele mai active şi influente fiind grupările etnice georgiene, cecene, tadjice, uzbece, inguşe, armene, azere, chineze, vietnameze, afganeze. La acea dată, grupările etnice controlau aproape 100% din pieţe, 85% din serviciul auto, 60% din cazinouri. Etnogrupările criminale sunt şi foarte tenace în obţinerea diferitelor facilităţi administrative şi judecătoreşti [Платонов, 2011, p. 289].

Datele poliţiei pe anul 2011 arătau că migranţii sunt vinovaţi de comiterea a 48% din totalul infracţiunilor. La acel moment, în Moscova mai mult de jumătate dintre violuri şi fiecarea al şaptelea caz de omor erau înfăptuite de migranţi. Practic 70% din infracţiunile grave şi deosebit de grave din Moscova sunt înfăptuite de ne-moscoviţi, iar cele mai acerbe în plan infracţional s-au dovedit a fi grupările criminale organizate pe criterii etnice. În plan general, Federaţia Rusă face parte din topul ţărilor cu cea mai înaltă rată a omuciderilor, alături de Republica Sud-Africană, Brazilia, Columbia [2].

În cadrul unui discurs din Duma rusească, din octombrie 2013, ministrul afacerilor interne declarase că în acel an pe teritoriul Federaţiei Ruse a fost combătută activitatea a 438 de grupări criminale formate pe criterii etnice; majoritatea infracţiunilor comise de acestea fiind de natură violentă [3]. În particular în privinţa violurior, există temeiul de a presupune că se desfăşoară o campanie intenţionată de aşa-numit „sex-terorism”, când victimele sunt selectate pe criterii etno-confesionale şi violate în cadrul unor ritualuri de afirmare vs. umilire identitară [4],[5].

În general, procesele migraţioniste din ultimele decenii din Federaţia Rusă sunt descrise de sociologi în aşa termeni ca „invazie”, „cucerire”, „valuri”, „potop”, „expansiune culturală”, „grupuri necomplementare”, „etnicizarea raioanelor”, ceea ce produce o atmosferă de anxietate în rândul populaţiei şi sporeşte considerabil dispoziţiile xenofobe [Шнирельман, 2008]. Diferite sondaje efectuate în Federaţia Rusă arată că atitudinea xenofobă este tot mai răspândită în rândul populaţiei. Potrivit unor date sociologice publicate în 2011, aproape jumătate din cetăţenii ţării manifestă opinii xenofobe. În comparaţie, după destrămarea URSS, xenofobi erau doar 6% din populaţie, iar la mijlocul anilor 1990, când începuse prima campanie militară împotriva Ceceniei – 11%. Creşterea numărului de oameni cu viziuni xenofobe este o consecinţă a propagandei ideologice din ultimii ani, consideră sociologii [6]. Dar şi o consecinţă a imigraţiei.

Tot în 2011, centrul sociologic de notorietate „Levada”, a informat că circa 70% dintre cetăţenii ruşi consideră că Rusia are duşmani externi, dintre care principalii sunt SUA, NATO, rebelii ceceni şi unele forţe politice din Occident. De asemenea, mai multe categorii de cetăţeni şi-au manifestat nemulţumirea în legătură cu imigranţii, pe care, în opinia lor, autorităţile ar trebui să-i deporteze în ţările lor de origine sau să-i concentreze în cartiere speciale, strict controlate de forţele de ordine [7]. Potrivit datelor din septembrie 2012, prezentate de acelaşi centru de investigaţii sociologice „Levada”, 47% dintre cetăţenii ruşi privesc negativ fluxul muncitorilor migranţi; iar 57% sunt împotriva strămutării în regiunea lor a persoanelor din alte zone ale Federaţiei Ruse [8].

Cu privire la ultimul aspect al datelor sociologice prezentate mai sus, al netolerării nici măcar a altor ruşi imigraţi din alte regiuni ale fostei URSS, trebuie de spus că acest fenomen a fost remarcată încă în anii 1990. Atunci exista o netolerare nu doar faţă de reprezentanţii altor naţionalităţi, ci şi faţă de imigranţii ruşi din fostele republici sovietice; diferenţele de obiceiuri culturale, statut, abilităţi sociale reprezintau o barieră în calea integrării nou-veniţilor în societatea ruşilor băştinaşi [9] [Гриценко, 1999; Пилкингтон, Флинн, 2001]. Localnicii manifestă faţă de imigranţi un soi de xenofobie culturală, este reactivată schema stereotipă „ai noştri”/”străini” şi faţă de ruşii „străini” sunt utilizate stigmate etnicizate; aceştia sunt percepuţi drept etnic străini (după ţara de unde au venit) – „kazahi”, „kirghizi”, „tadjici” sau este utilizat un termen general umilitor, „ciurki” („чурка” – „ciot, ciotcă”) [Космарская, 1999; Филиппова, 1997]. Aceste stări atitudinale erau proprii pentru mai multe regiuni ruseşti, unde nou-veniţii se simţeau discriminaţi şi se „încapsulau” în raport cu societatea în care veniseră, ceea ce complica şi mai mult procesul integrării lor.

Fenomenul discriminării imigranţilor de aceeaşi etnie, dar „străini” în plan cultural, a fost înregistrat şi în alte republici ex-sovietice, cum ar fi Armenia, Kazahstan, dar şi în aşa ţări ca Germania; în toate cazurile, diferenţele culturale erau „rasializate” (imigranţii erau etichetaţi drept etnic şi rasial străini). Se producea astfel, la nivel psihologic, un transfer din categoria de „străini cultural” în categoria de „străini rasial”, transfer care facilita manifestarea discriminatoare faţă de ei [Шнирельман, 2008]. Iar dacă e să analizăm datele istorice de acum o 150 de ani, vom descoperi că şi în Moscova ţaristă, prin 1860, localnicii moscoviţi îi priveau pe „veneticii” ruşi din gubernii ca pe nişte străini. Migranţii erau consideraţi oameni necivilizaţi şi înapoiaţi, iar încăperile pe care le închiriau, foarte aglomerate şi neigienice, erau numite „bârlog al aborigenilor australieni”, fapt ce vorbeşte despre segregarea aproape rasială a ruşilor din provincie (adică, iarăşi, un transfer de la diferenţele culturale la cele rasiale). Migraţia acestora era deseori asociată cu apariţia diferitelor probleme sociale, epidemii, creşterea criminalităţii. Deci, migrantofobia în Rusia are o istorie veche şi era manifestată inclusiv faţă de cei de aceeaşi etnie, dar veniţi din locuri îndepărtate şi deosebiţi ca port şi comportament [10].

Astăzi ruşii sunt îngroziţi mai mult ca oricând de amploarea imigraţiei şi de criminalizarea grupurilor etnice din oraşele ruseşti. Astfel, se cultivă imaginea unor „duşmani interni”, apare o stare de xenofobie generalizată, la scara întregii societăţi, ceea ce, pe un fundal al oricăror depresiuni economice sau erori politice, ar putea degenera în pogromuri etno-confesionale fatale pentru integritatea Federaţiei Ruse.

© Dorian Furtună, etolog

Surse bibliografice:

1. В России впервые прошла коронация воров в законе по мобильной связи // Информационный портал МОЁ! Online. 19 октября 2009 / http://www.moe-online.ru/news/view/213124.html
2. Столичные следователи подсчитали, что на совести мигрантов половина изнасилований и каждое седьмое убийство // 20 июля 2011 / http://www.newsru.com/crime/20jul2011/migrantrapestatmsk.html
3. МВД отчиталось о раскрытии 400 этнических преступных группировок // Лента.Ру. 23 октября 2013 / http://lenta.ru/news/2013/10/23/ethnic/
4. Секс-терроризм // Алина Морева. «Наш Континент», № 42, октябрь 2003 /http://roman-dushkin.narod.ru/library_propaganda_06.html
5. Изнасилованная Москва. Две трети сексуальных преступлений в столице совершают гастарбайтеры // 29.03.2004 / http://www.kp.ru/daily/23244.5/27676/
6. «Ксенофобских взглядов придерживается половина населения России». Директор Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс» Александр Тарасов // АЛЕКСАНДР КОЛЕСНИЧЕНКО. Новые Известия / http://www.newizv.ru/society/2011-09-27/151977-direktor-centra-novoj-sociologii-i-izuchenija-prakticheskoj-politiki-feniks-aleksandr-tarasov.html
7. Злобно-пассивная ностальгия. Ученые нашли россиян ностальгирующими ксенофобами // Светалана Бочарова, Ольга Болотова. Gazeta.ru. 29.06.11 / http://gazeta.ru/politics/2011/06/29_a_3680037.shtml
8. 47% россиян отрицательно относятся к гастарбайтерам // http://www.levada.ru/16-10-2012/47-rossiyan-otritsatelno-otnosyatsya-k-gastarbaiteram
9. Другие русские. О трагедии среднеазиатских эмигрантов // Ротарь И. „Независимая газета”. 1993, 2 июня.
10. «Нелюбовь к мигрантам — давняя черта московской жизни» // Анна Мазаник. Газета.Ру. 04.12.2013 / http://www.gazeta.ru/science/2013/12/04_a_5782665.shtml
Гриценко В. В. Русские среди русских: проблемы адаптации вынужденных мигрантов и беженцев из стран ближнего зарубежья в России. Москва. Ин-т этнологии и антропологии РАН. 1999. 189 c.
Космарская Н.П. Трудности адаптации переселенцев в сельской России: попытка концептуализации // В движении добровольном и вынужденном. Постсоветские миграции в Евразии / под ред. А.Р. Вяткина и др. М. 1999. С. 215-239.
Пилкингтон Х., Флинн М. Чужие на родине? Исследование «диаспоральной идентичности» русских вынужденных переселенцев // Диаспоры. № 2-3. 2001. С. 23-28.
Платонов Ю.П. Этническая экспансия. СПб.: «Речь». 2011. 600 с.
Филиппова Е. И. Роль культурных различий в процессе адаптации русских переселенцев в России // Идентичность и конфликт в постсоветских государствах / Под ред. М. Б. Олкотт, В. А. Тишкова, А. Малашенко / Московский Центр Карнеги. М., 1997.
Шнирельман В. А. Лукавые цифры и обманчивые теории: о некоторых современных подходах к изучению мигрантов // Вестник Евразии. №2. 2008. с. 125-150.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *