Focarele separatiste ale Rusiei

 

Caucazul nu este singura problemă separatistă cu care se confruntă Kremlinul. Alături de republicile caucaziene, în alte câteva regiuni ale Federaţiei Ruse lucrurile de asemenea evoluează de ani buni spre separatism.

Cu revendicări de o manieră deocamdată nu foarte agresivă, dar totuşi intransigentă, mai multe republici din componenţa Federaţiei Ruse îşi proiectează un viitor independent de Moscova. Diferenţele identitare şi demografia îşi vor spune într-un final cuvântul decisiv. Republica Tuva este una din regiunile care reprezintă un focar al conflictelor pe criterii identitare, iar ciocniri etnice au fost înregistrate încă în anii 80, pe timpul URSS; în anii 90, pe teritoriul acestei republici au avut loc primele din perioada URSS pogromuri antiruseşti, în mai multe localităţi. După două decenii de aparentă acalmie, e de aşteptat o redeşteptare a agresivităţii identitare, avându-se în vedere unele evoluţii de ordin demografic şi problemele de ordin social; dacă în perioada sovietică ruşii constituiau 50% din populaţia republicii, astăzi ei reprezintă mai puţin de 20%, iar în capitală migrează tineri de origine tuvană din localităţile rurale, care manifestă un grad mai înalt de xenofobie. Pe străzi periodic apar inscripţii cu mesajul: „Ruşilor, plecaţi de aici!” („Русские, убирайтесь вон!”). În adresa persoanelor cu fenotip slav sunt lansate reproşuri şi cuvinte de stigmatizare, cum ar fi „orus”, ceea ce în limba tuvană echivalează cu „străin”.

Republica Tuva se află la o margine a Federaţiei Ruse, are frontieră comună cu Mongolia (unde de asemenea există o comunitate largă de tuvani), ceea ce poate fi un factor suplimentar în stimularea revendicărilor separatiste ale acestei republici. O altă republică unde se înregistrează manifestări de xenofobie este Kalmâkia, care are ieşire la Marea Caspică. După mărturiile mai multor etnici ruşi din Kalmâkia, situaţia lor etno-socială nu diferă mult de a ruşilor din Republica Tuva; în ambele regiuni există bande etnice formate din tineri, care îşi aleg victimele pe criteriul de fenotip slav şi le maltratează. Într-o altă republică, Bureatia, aflată ca şi Tuva la graniţa cu Mongolia, etnicii bureaţi (înrudiţi cu mongolii) sunt în minoritate, însă şi la ei apar mişcări naţionaliste, numite şi burnazişti, care îi acuză pe etnicii ruşi de colonizare, aculturaţie şi separare de lumea mongolă [1].

Urmează Iakutia (sau Republica Saha), care este cea mai vastă regiune a Federaţiei Ruse şi cea mai mare unitate administrativ-teritorială din lume; ea are un teritoriu de cinci ori mai mare decât al Franţei. Populaţia băştinaşă a acestei regiuni sunt iacuţii (o etnie cu descendenţă tataro-mongolă), care începând cu anii 1990 înregistrează o ascensiune în plan demografic, după deceniile de relativă stagnare în vremurile URSS. În prezent iacuţii reprezintă circa o jumătate din populaţia regiunii (fiind doar 33% în 1989), în timp ce ruşii sunt în scădere, ajungând de la 50% la 37% în ultimele trei decenii [2]. În anii 1940, iacuţii au manifestat un separatism deosebit de virulent în raport cu Uniuniea Sovietică, astfel încât în decembrie 1942 a fost nevoie chiar de intervenţia aviaţiei militare pentru a înăbuşi revoltele băştinaşilor. Acum, pe fundalul ideilor separatiste din alte regiuni ale FR, e de aşteptat ca iacuţii iarăşi să se activizeze pe plan identitar.

Revendicările secesioniste în această regiune sunt încă slab exprimate, poate din cauza densităţii joase a populaţiei, însă iacuţii manifestă deja anumite atitudini naţionaliste şi posesive în raport cu resursele naturale (diamante, metale preţioase, cărbune, petrol) care sunt extrase de pe teritoriul lor.
Potrivit unor sondaje, 42% dintre locuitorii Iakutiei consideră că republica lor este „insuficient de independentă de puterea federală”; iar poziţionarea geografică teoretic îi permite să obţină o independenţă totală de restul Rusiei. Trebuie de adăugat că dincolo de diferenţierile etno-rasiale dintre iacuţi şi ruşi, există şi viziuni diferite asupra religiei, or numeroşi iacuţi practică un fel de neopăgânism, tipic pentru această etnie, care reprezintă un factor de coeziune şi mobilizare identitară foarte puternic [3]. Toate aceste elemente luate împreună: diferenţele pe criterii etno-rasiale şi religioase, schimbarea raportului demografic în favoarea iacuţilor, resursele naturale excepţional de bogate, poziţia geografică la margine de ţară, existenţa unor idei separatiste în trecut creează baze pentru puternice revendicări secesioniste în viitor.

E de menţionat în sens de revendicare identitară Başkiria (sau Republica Başkortostan, subiect al Federaţiei Ruse), unde başkirii constituie doar circa 30% din populaţie, formată în rest preponderent din ruşi (36%) şi tătari (24%). Ca urmare însă a apelurilor radicale ale unor mişcări ultranaţionaliste ruseşti, care pretind rusificarea întregii ţări, başkirii se manifestă tot mai încrezător pe terenul revendicării propriei independenţe. Slogane precum „Ruşii – în Reazani, tătarii – în Kazani” (cu trimitere la locurile de origine ale acestora), sunt tot mai frecvente în rândul naţionaliştilor başkiri. Başkrii se consideră naţiunea titulară şi cea mai importantă a republicii. Comparativ cu perioada sovietică, a crescut neproporţionat de mult numărul başkirilor care ocupă în prezent funcţii înalte la nivel republican (de la 26,5% în 1990 la 67% în 2003) [4].

La rândul lor, tătarii din Tatarstan (baştina tătarilor din Federaţia Rusă), promovează o politică activă de cultivare a tradiţiilor şi de predare a limbii tătare în şcoli ca limbă natală şi prima limbă obligatorie pentru toţi locuitorii republicii, indiferent de etnie. Tatarstanul a devenit un „stat în stat”, posedă majoritatea atribuţiilor statale şi în circumstanţe politice speciale va putea pretinde ieşirea din componenţa federaţiei [5]. Perioada de autoafirmare a republicii şi de revigorare a memoriei istorice a etniei titulare a fost marcată de o retorică puternic îmbibată cu idei revendicative. În presa din Tatarstan s-au promovat şi se promovează idei de genul: „noi într-adevăr ne aflăm în componenţa Rusiei, dar a unei Rusii care merge pe calea democraţiei. Dacă însă la conducere vor veni alţi oameni, de exemplu, fasciştii, noi vom ieşi din componenţa ei”. S-au făcut referinţe şi la „deceniile de desconsiderare a limbii tătare”, despre faptul că poporul a fost lipsit de cultura sa scrisă şi de Coran, despre distrugerea oraşului Kazani în sec. XVI ş.a.m.d. [Малькова, 2004, p. 17-19].

Noua generaţie de tătari este îndeosebi preocupată de promovarea identităţii sale şi de revendicarea independenţei republicii. În rândul unor uniuni ale tinerilor tătari deja se vorbeşte despre Federaţia Rusă ca despre „un imperiu ce în curând se va destrăma”. Manifestaţiile tinerilor tătari trezesc reacţii din partea mişcărilor radicale ruseşti din Kazani, ambele tabere îşi antrenează „trupe de asalt”, pentru situaţii de confruntare fizică, iar situaţia în general nu evoluează spre tolerare reciprocă, ci spre ură identitară [6]. Religia musulmană este unul din factorii-cheie care face diferenţa dintre tătari şi ruşi. Iar în ultimii ani, sub influenţa curentelor fundamentaliste din ţările arabe şi din Cecenia, în Tatarstan a început să fie promovat wahhabismul, o ramură fundamentalistă, extremistă şi exclusivistă a Islamului, ceea ce poate tensiona şi mai mult relaţiile etno-confesionale din regiune [7],[8].

Alături de toate aceste republici rebele ale Federaţiei Ruse, un loc aparte îi revine Siberiei – o regiune al cărei potenţial secesionist se intensifică de la un an la altul. Dar situaţia din Siberia merită explicată într-un articol aparte.

© Dorian Furtună, etolog

Surse bibliografice:

1. «Орус» означает «чужой» // Виталий Словецкий. Свободная пресса. 12 июля 2012 / http://svpressa.ru/society/article/56683/
2. Якутия // http://ru.wikipedia.org/wiki/Якутия#
3. Якутия: бархатный сепаратизм? // Александр Елисеев. Фонд «Русская Цивилизация». 08.02.2006 / http://rusk.ru/st.php?idar=15773
4. Соединенные Штаты России // Виктор Алкснис. Свободная пресса. 30 октября 2012 / http://www.svpressa.ru/society/article/60252/
5. Татарстан готовится стать Идель-Уралом // 22.04.2011 /http://ttolk.ru/?p=3362
6. Татарская “Свобода” с кулаками / Глеб Постнов. Независимая газета. 2012-02-03 // Подробнее: http://www.ng.ru/regions/2012-02-03/1_tatrstan.html
7. В Татарстане насчитывается около 3 тыс. ваххабитов // 31 января 2012 года / http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=44003
8. Исламский терроризм в современном Татарстане: ваххабизм на практике // Раис Сулейманов. Агентство Политических Новостей. 2012-07-25 / http://www.apn.ru/publications/article26923.htm

Малькова В.К. Республиканская пресса России: новая этно-национальная идеология // Этнопсихологические проблемы вчера и сегодня: Хрестоматия. Минск. Харвест. 2004. с. 6-24.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *